Svenska Bilsportförbundet, Nitroz Motorsport, Svenska Motorsport Alliansen? Vad gäller, och vart?? I sommar händer det en del nyheter när det gäller licenser och besiktning på vissa banor. Eftersom det till viss del handlar om banor där vi brukar köra försöker vi ge en kort lägesbild kring vad som hänt och vad som är på gång.

 

Egentligen är inte det här någon nyhet inom motor-sverige, men det påverkar SVDA väldigt konkret nu när det dyker upp möjligheter / krav att vara medlem i olika motorsport-förbund på banor där vi brukar köra.

Tidigare har vi känt till att det enbart har funnits SBF, Svenska Bilsportförbundet. För några år sen kom ytterligare ett "förbund", SMA - Svenska Motorsport Alliansen. Från och med 2018 finns nu ytterligare en organisation som heter Nitroz Motorsport, NM.

NM är under uppstart och avsikten är att man kommer att vara i "full drift" till sommaren 2018. På vilket sätt berör det mig som aktiv i SVDA? Vi håller på att ta fram info om vilka helger som är våra huvudhelger och andra helger som vi dessutom är inbjudna till, och vi känner att det är viktigt att så gott vi kan försöka informera så att det inte uppstår missförstånd kring licenser och besiktning.

I korthet ser det ut så här:

Om du ska köra på t.ex. Sundsvall, Mantorp eller Tierp:

 • Du måste ha din vanliga SBF års-licens. En vanlig licens (ner till 7.50) A4,B4 kostar 1025 kr/år, och en snabbare (A3,B3) kostar 1625 kr/år.
 • Chassi-besiktning precis som du gjort tidigare.
 • Bilen besiktas som den gjort hittills på banan, vanligen enligt SBF´s ET-reglemente.
 • NM´s licens eller besiktning gäller inte på dessa banor.

Om du kör på t.ex. på Kjula eller Hudiksvall så är det nytt:

 • Du behöver lösa NM´s licens. Antingen års-licens (950 kr/år) eller engångslicens per helg (200 kr / helg)
 • Besiktning enligt de regler som NM beslutar om (man är inte färdiga med reglerna ännu, men det ska vara klart innan sommaren), och man kan göra en fullständig besiktning på banan.
 • Det kommer att bli en elektronisk vagnsbok på nåt magiskt sätt...
 • Bilen besiktas på banan
 • SBF´s licens eller besiktning gäller inte på dessa banor.

Vad betyder det här då? Jo, om du ska köra på Kjula och även på Sundsvall eller Mantorp så måste man i dagsläget ha:

 • Dubbla licenser, dvs både SBF-licens och även NM-licens
 • Bilen besiktas enligt skilda reglementen.
  Hur det funkar inom SBF känner alla till, men det är lite oklarare när det gäller NM. Vad vi förstått kommer man att kunna lösa väldigt mycket (allt) på plats på banan. Så man ska inte behöva vara orolig för att åka till Kjula om bilen inte är besiktad enligt NM. Den info vi fått är att om man har en SBF-godkänd bil så kommer med all säkerhet att även klara en NM-besiktning.

När det gäller Nitroz Motorsport så är det viktigt att förstå att väldigt mycket håller på att arbetas fram nu under våren. Därför kan det verka lite oklart just nu, men till sommaren ska saker vara på plats när det gäller regler och besiktning.

 Mer info:

Så snart SVDA har mer och tydligare information så lägger vi ut den på hemsidan!!

Om du har frågor och funderingar så ta jättegärna upp det i FB-gruppen för SVDA-aktiva! NM har sagt att de just nu inte har möjlighet att besvara och kommentera över huvud taget på Facebook, men det går jättebra att ringa och prata med Lelle.

 

Dela på Facebook: