Här beskriver vi hur tanken är med regler, SVDA Vagnsbok samt besiktning av SVDA fordon.

För svenska medlemmar

Riktlinjer och policy – En förklaring av vad vi i SVDA håller på med. Om du funderar på att köra under SVDA-flagg så läs detta först för att se att din bil passar in bra. Om du tycker att detta är intressant ska du kontakta besiktningsgruppen och fylla i dessa delar av SVDA Vagsnbok: Fordonsbeskrivning samt Teknisk specifikation för din typ av bil. Du hittar mallar och exempel på sidan "Vagnsbok".

Förbesiktning – En teknisk genomgång för att besiktningsmannen ska avgöra hur du får köra på SVDA-evenemang. Längd (201 alt 402 meter) samt snabbaste tid/hastighet.

SVDA Vagnsbok – Om de två ovanstående punkterna är OK ska det göras en visuell besiktning i samband med 1:a körningen. När det är OK utfärdas vagnsboken till en officiell SVDA Vagnsbok. Vagnsboken ska alltid finnas med tillsammans med nationell förarlicens och SBF Vagnsbok alternativt godkänd NM-besikning för att underlätta besiktningen på banan.

Besiktning på banan – Här finns en liten guide till vad som händer på banan. SVDA besiktningsman ska observera och vid behov anteckna i delarna "Meddelande 1 och 2" som finns på sista sidan i SVDA Vagnsbok.

För norska medlemmar

Riktlinjer och policy – En førklaring på vad vi i SVDA håller på med. Om en funderar på at kjøra inn under SVDA flagga, leses detta først, och man ser då om man passar her. Her ska dom som eventuelt tycker detta er av interesse, kontakta besiktningsgruppen, och bes fylla i sida 2 och 3.

Førbesiktning – Teknisk hur man ska gå fram før at kunne klassa/kjøra i SVDA

SVDA Vagnsbok – Om dom två ovanståande punkter er OK, godkjennd av SVDA besiktninggrupp, ska det gjøras en visuell besiktning i samband med 1:a racet. Nær detta er OK utferdas vagnsboken. Vagnsboken ska alltid finnas med på race tilsammans med nationell førarlisens och vagnslisens (NBF). Detta før at underletta besiktningen på banan.

Besiktning på banan – er bara en guidline på hvad som hender på banan, der SVDA besiktningsgrupp ska oppservera och eventuelt annteckna om det er behov av det (medelande 1 och 2, sida 4 i vagnsboken).

For other members

To be completed later.

Kjula B.S 056Kjula B.S 338

Dela på Facebook: