Fordon som ingår i SVDA skall genomgå en förbesiktning utförd av SVDA:s tekniska besiktningsgrupp.

Förbesiktningen består av två delar; (1) Genomgång av fordonet utifrån SVDA´s allmäna inriktning mot vintage dragracing, och (2) en bedömning av fordonets tekniska kvalité.

Geomgång av fordonet utifrån SVDA´s allmäna inriktning mot vintage dragracing innebär att fordonet betraktas som ett Vintage fordon i enlighet med SVDA Riktlinjer och Policy (se mer info här).

Vid bedömning av fordonets tekniska kvalité kommer i första hand fordonens säkerhet kontrolleras och en detaljerad vagnbok upprättas där följande punkter granskas och noteras:

  • Chassiekonstruktion: (material, dimensioner, svetsar, förarmiljö, brandväggar, golv, störtbur/båge, styrinrättning, däck, bromsar, bromsledningar, infästningar av bakvagn, drivaxlar, kontroll av framvagn med avseende på infästning, hjulvinklar och eventuellt glapp).

  • Säkerhetsdetaljer: (skydd över knutkors och kardanaxlar, svänghjulsskydd, skydd över transmission, neutralstartkontakt vid automatlåda, bromsskärmar, säkerhetsselar och bälten kontrolleras med avseende på infästning och skick, huvudströmbrytare, sk. bränsle shut-off, bränsleledningar, vevhusventilation, kärl för vätskeöverflöd, funktion av gasreglage, nedre motorskydd, skyddsstoppning på båge/bur).

  • SFI-chassie: I de fall chassiet är besiktat enligt SFI-specifikation skall detta noteras i vagnboken och besiktningsprotokoll skall uppvisas.

  • SBF:s tekniska regler: Där det är möjligt kommer SVDA:s tekniska besiktningsgrupp att tillämpa SBF:s tekniska regler för dragracing (DRT) vid besiktning enligt ovanstående punkter.

  • NM:s tekniska regler: Där det är möjligt kommer SVDA:s tekniska besiktningsgrupp att tillämpa NM:s tekniska regler för dragracing, "Tekniska Regler", vid besiktning enligt ovanstående punkter.

  • Begränsningar i hastighet (SBF): I de fall fordonet ej uppfyller krav enligt SBF:s tekniska regler eller SFI specifikationer kan SVDA:s tekniska besiktningsgrupp införa begränsningar beträffande sluthastighet och körsträcka. En kortare körsträcka (1/8-mile) ger en lägre sluthastighet och därmed kan en god säkerhetsnivå upprätthållas. Om fordonet överskrider begränsningen i sluthastighet krävs en förnyad säkerhetsbesiktning innan fordonet får framföras på banan igen.

  • Begränsningar i hastighet (NM): När det gäller NM så är de tekniska vintage-reglerna kopplade till hastighets-kategorier, och dessa tillämpas av SVDA. För mer information, se NM´s Tekniska Regler.

  • Ombesiktning: Om fordonet förändras chassiemässigt eller maskinellt så att fordonet avviker betydligt från de specifikationer som är angivna i vagnboken skall en ny besiktning göras av SVDA:s tekniska besiktningsgrupp. I samband med denna besiktning kan även eventuella begränsningar beträffande sluthastighet och körsträcka omprövas.

Blacksmith june -13 473Blacksmith june -13 483

Dela på Facebook: