Vi jobbar för att alla arrangörer där vi kör ska använda dessa tävlingsregler för våra klasser.

Vintage Outlaw

Allmänt

Klassen är öppen för bilar som följer SVDA´s riktlinjer och är besiktade av SVDA´s tech-grupp.

Start

 • Sportsman-gran, dvs 0,5 sek mellan tändning av de tre gula lamporna och därefter grön lampa.
 • Ingen autostart av granen.

Kvalificering

 • Fri körning, dvs inga krav på körordning eller val av höger eller vänster bana.
 • Kvalificering avgörs utifrån snabbaste tid. Detta styr också placering i eliminerings-stegen.

Eliminering

 • Stege sätts ihop enligt tidsordning. Exempel med 8-bilars stege: 1 möter 8, 2 möter 7, 3 möter 6 och 4 möter 5.
 • Samtidig start.
 • Den deltagare som är först över mållinjen utan brake-out eller att bli diskvalificerad vinner.

Vintage SA och A/Gasser

Allmänt

Klasserna är öppna för bilar som följer SVDA´s riktlinjer och är besiktade av SVDA´s tech-grupp.

Index

 • Klasserna kör enligt principer för bracket racing.
 • Personlig dial-in för elimineringen sätts till deltagarens bästa ET från kvalificering minus 0,5 sekunder (402 m) / 0,3 sek (201 m).
 • Deltagaren kan själv sätta personlig dial-in lägre än bästa ET minus 0,5 sek / 0,3 sek om han/hon vill.
 • Personlig dial-in kan inte sättas lägre än 7,50 (402 m) / 4,80 (201 m).
 • Personlig dial-in kan inte sättas högre än 12,00 sek (402 m) / 7,80 (201 m).
 • Personlig dial-in får aldrig ändras under elimineringen.
 • Personlig dial-in ska lämnas skriftligen till tidtagningen i god tid före elimineringen startar. Detta görs helst på en gemensam sammanställning för samtliga deltagare i båda klasserna. Det är dock varje enskild deltagares ansvar att se till att dial-in lämnas in till tidtagningen i tid.
 • Personlig dial-in ska anges tydligt på bilen under elimineringen.

Start

 • Handikapp-start i eliminering baserat på differens i personlig dial-in.
 • Sportsman-gran, dvs 0,5 sek mellan tändning av de tre gula lamporna och därefter grön lampa.
 • Ingen autostart av granen.

Kvalificering

 • Kvalificering avgörs utifrån snabbaste reaktionstid. Detta styr också placering i eliminerings-stegen.

Eliminering

 • ALL-IN sportsman stege. Haltande stege vid behov.
 • Om deltagaren kör snabbare än sitt personliga dial-in diskvalificeras deltagaren. Dock: om konkurrenten har kört ännu snabbare än sitt personliga dial-in diskvalificeras enbart konkurrenten.
 • Den deltagare som är först över mållinjen utan brake-out eller att bli diskvalificerad vinner.

Övrigt

 • Om tävling genomförs enligt NM´s regler:
  Breakout enligt bilens högsta hastighet.

 • Om tävling genomförs enligt SBF´s regler:
  Breakout enligt snabbaste tid för bilen.
Dela på Facebook: