SVDA:s riktlinjer för fordon som avses att inrymmas i SVDA:s sammankomster och framträdanden i samband med dragracingtävlingar mm.

Syftet med SVDA är att visa upp våra fordon ur ett historiskt perspektiv för att ge dagens publik en inblick i hur det hela började i dragracinghistorien. De fordon som SVDA vill visa upp skiljer sig ofta markant från de fordon som man tävlar med i dagens dragracing men ger åskådaren en god bild av hur utvecklingen har gått framåt under de år som dragracing har existerat både i USA och i vår del av världen. För att behålla sin särart och historiska framtoning har SVDA utformat dessa riktlinjer för vad som bör gälla för ett SVDA-fordon så att andemeningen med föreningen ej går förlorad. Detta kan annars lätt kan ske om man ”släpper in” fordon som ej uppfyller våra krav och som passar bättre i andra klasser där tonvikten ligger på "modernt", "hi-tech" och "tävlande" i stället för "uppvisning" och "show" som är fallet i vår förening.

Huvudgrupperna inom SVDA har alltid varit historiska racebilar, frontmotordragsters, altereds, gassers och hotrods. Alla med gammalt stuk. Till detta kommer klassiska dragbikes och sammantaget bäddar detta för fantastisk blandning av fordon som attraherar både arrangörer och publik.

De fordon som vill ingå i SVDA sammanhang skall genomgå en förbesiktning utförd av SVDA:s tekniska besiktningsgrupp. Förutom en rent teknisk och säkerhetsmässig besiktning görs även en bedömning av fordonets visuella framtoning för att se till att det ger den bild som vi vill uppnå med vår förening gentemot arrangörer och publik. Tanken är inte att agera ”polis” och fastna i detaljer och diskussioner om vad som är rätt eller fel utan det är mer helhetsintrycket vi är ute efter och de som söker sig till oss har en ganska klar bild av hur fordonet ska se ut och vara beskaffat. Naturligtvis är SVDA behjälpliga med råd och tips både där det gäller det tekniska men även det visuella då vi besitter stor kännedom om den här typen av fordon. Så om ni har några frågor så ställ dem gärna på SVDA:s forum eller ta personlig kontakt med någon av våra medlemmar så förmedlar de säkert kunskaperna.

Nedan är saker som vi vill undvika inom SVDA:

  • Delay-boxar (får inte användas om det finns monterat)
  • Trottel-stopp (får inte användas om det finns monterat)
  • Moderna scop
  • Kolfiber-prylar
  • Elektroniska insprutningar
  • Turbos och Pro-chargers
  • Dessutom bör du tänka på utformning på karosser mm så det inte ser så modernt ut.

Andra saker som inte ser så uppenbart High-Tech ut kan accepteras om det inte "sticker ut" och gör att  helhetsintrycket blir alltför modernt.

Dispens
Vi vill att så många som möjligt med intresse för old style dragracing ska kunna köra med SVDA, samtidigt som vi vet att många fordon kan ha moderniserats genom åren och inte längre uppfyller våra SVDA-regler. Om tech-gruppen ser saker som inte är enligt SVDA´s regler kan du ändå få möjlighet att köra i gruppen genom att fordonet ges en dispens. Dispens ges från fall till fall där tech-gruppen bedömer att avvikelsen från reglerna kan fungera i SVDA och innebär att du får delta under samma förutsättningar som alla andra. Dispensen gäller en viss tid, t.ex. 2 eller 3 säsonger, och därefter behöver du ha anpassat bilen till de regler som gäller för att få köra med gruppen.

Ett fordon med dispens kommer att ha information om det på hemsidan där bilen beskrivs.

 

Blacksmith june -13 156Host-Var 2010-2011 075

Dela på Facebook: