Svenska Bilsportförbundet, SBF

SBF´s tävlingsregler och tekniska regler för fordon har varit det som gällt på alla tävlingar i alla år.

Länkar
SBF hemsida: www.sbf.se

Regler: www.sbf.se/Regler/Dragracing

Banor (exempel)

  • Malmö Raceway
  • Mantorp Park
  • Sundsvall Raceway
  • Tierp

Nitros Motorsport, NM

Från och med säsongen 2018 finns även NM som ett eget motorsportförbund.

Vid framtagning av teknikregler fick SVDA en förfrågan om vi ville delta i arbetet. Det svarade vi JA på och de som varit mest inblandade är Jonny Färnlund och Mats Hjälm. Det har resulterat i ett helt nytt reglemente som är specifikt för vintage-klasser.

Det finns en väldigt stor och viktig skillnad mellan SBF och NM, och det är att inom NM handlar brake-out ENBART om topp-hastighet för vintage-klasser. Det innebär att tiden inte mäts annat än för själva resultatets skull.

Just nu (2019) är det dessa indelningar som gäller:

Kategori Hastighet SFI-taggning på chassi
    Dragster Altered Dörrbil
1 300+ 2.4C 10.2 25.1-3
2 260+ 2.6A 10.3-4 25.4-6
3 220+ se klassregler se klassregler se klassregler
4 180+ se klassregler se klassregler se klassregler
5 <180 se klassregler se klassregler se klassregler
6 60 ft  --  --  --

För kategori 3, 4 och 5 är det reglementet som beskriver vad som krävs för vilken kategori bilen klassas in i. Se referens till regler nedan.

Kategori 6 för bilar som inte går att göra säkra men som man ändå vill visa upp.

Exempel:

Om en Altered uppfyller teknikregler för Kategori 2, vilket innebär att den har en chassie-tagg enligt SFI 10.4, får bilen köra 299,99 km/tim som snabbast. Om det innebär en sluttid på 7,60 eller 7,14 är inte relevant, utan båda tiderna är godkända.

Banor (exempel)

  • Hudiksvall
  • Kjula Dragway

Länkar
NM hemsida: www.razing.se (Klicka sen på Nitroz Motorsport)

Regler: www.razing.se/sports.asp?id=1&s=r Dokumentet heter "Teknikregler". Läs speciellt kapitel 4, "VD (Vintage dragracing) tekniska regler", det är viktigt för oss i SVDA.

Dela på Facebook: