Svenska Bilsportförbundet, SBF

SBF´s tävlingsregler och tekniska regler för fordon har varit det som gällt på alla tävlingar i alla år.

Länkar
SBF hemsida: www.sbf.se

Regler: www.sbf.se/Regler/Dragracing

Banor (exempel)

  • Sundsvall Raceway
  • Söderhamn
  • Tierp Arena
  • Pite Dragway

Nitroz Motorsport, NM

Från och med säsongen 2018 finns även NM som ett eget motorsportförbund.

Vid framtagning av teknikregler fick SVDA en förfrågan om vi ville delta i arbetet. Det svarade vi JA på och de som varit mest inblandade är Jonny Färnlund och Mats Hjälm. Det har resulterat i ett helt nytt reglemente som är specifikt för vintage-klasser.

Det finns en väldigt stor och viktig skillnad mellan SBF och NM, och det är att inom NM handlar brake-out ENBART om topp-hastighet för våra klasser Vintage Outlaw, Vintage Street Altered och A/Gasser.

Det innebär att tiden inte mäts annat än för själva resultatets skull. De chassi-besiktningar som finns inom SBF för oilka tider (ner till 7.50, 10.00) finns inte för historisk dragracing inom NM, utan det är nedanstående tabell som gäller.

Just nu (2019) är det dessa indelningar som gäller:

Kategori Hastighet Typ av chassi som krävs
    Dragster Altered Dörrbil
1 300+ 2.4C 10.2 25.1-3
2 260+ 2.6A 10.3-4 25.4-6
3 220+ se klassregler se klassregler se klassregler
4 180+ se klassregler se klassregler se klassregler
5 <180 se klassregler se klassregler se klassregler
6 60 ft  --  --  --

För kategori 3, 4 och 5 är det reglementet som beskriver vad som krävs för vilken kategori bilen klassas in i. Se referens till regler nedan.

Kategori 6 är för bilar som inte går att göra säkra men som man ändå vill visa upp.

Exempel:

Om en Altered uppfyller teknikregler för Kategori 2, vilket innebär att den har en chassie-tagg enligt SFI 10.4, får bilen köra 299,99 km/tim som snabbast. Det innebär att en sluttid på 7,60 eller 7,14 är inte relevant, utan båda tiderna är godkända så länge max-hastigheten inte överskrids.

Banor (exempel)

  • Dala Järna Raceway
  • Färila Raceway
  • Hudik Raceway
  • Kjula Dragway
  • Mantorp Park
  • Malmö Raceway

Länkar
NM hemsida: www.nitroz.se (Klicka sen på Sportgrenar -> Dragracing)

Regler: www.nitroz.se. Klicka sen på Sportgrenar -> Dragracing -> Tekniska regler fordon

Dokumenten heter "Teknikregler bil" och Tekniska relger, Historisk Dragracing. OBS: Om en regel beskrivs i båda dokumenten ska man läsa det som att det som står i "Historisk Dragracing" är det som gäller för våra klasser Vintage Outlaw, Vintage Street Altered och A/Gasser.

Dela på Facebook: