Syftet med SVDA´s hemsida är till exempel:

  • att samla information om medlemmar
  • beskriva regler och policys för att köra i en SVDA-klass
  • visa för arrangörer som funderar på att bjuda in oss vad vi kan erbjuda

...kort sagt att fungera som en sammanhållande länk mellan oss som är intresserade av vintage dragracing.

 Blacksmith juni -12 034 SAM 3202

Dela på Facebook: