• Fordonet och förarens säkerhetsutrustning ska genomgå besiktning innan de får köras på banan. Förarens personliga utrustning kontrolleras med avseende på säkerhetsnivå och skick på utrustningen.

  • Fordon som överskrider sin hastighetsgräns enligt vagnboken skall genomgå ny säkerhetsbesiktning av SVDA:s tekniska besiktningsgrupp.

  • Stor vikt läggs vid fordonets köregenskaper så att säkerheten vid framförandet kan upprätthållas. Om köregenskaperna ej visar sig vara tillfredställande skall SVDA:s tekniska besiktningsgrupp göra en ombesiktning av fordonet för att klarlägga vad som kan orsaka dessa otillfredsställande köregenskaper.

  • På bana som körs enligt SBF: Besiktning enligt SBF DR-ET reglementet i de fall det är tillämpbart då långt ifrån alla fordon passar in eller uppfyller ET-reglementet.

  • På bana som körs enligt NM: Besiktning enligt reglementet "Regler för Historisk Dragracing, Tekniska regler".

 S R sept 2012 037S R sept 2012 117

Dela på Facebook: