Här kommer ett litet upprop från vår ordförande, Roland Nilsson, för att vi ska kunna få så bra depåplats-utrymme som möjligt.

 

Vår sekreterare Kjell som är en vaken och skärpt kille började oroa sig för om vi kommer att få plats i depån på Kjula då det verkar som om det ska dyka upp en massa fordon i sommar.

Ni som planerar att dyka upp med fordon på Kjula-tävlingen 27-28 juni kan väl "kasta in en blänkare" i får Facebook-grupp så att vi får en uppfattning om hur många som kommer.

Kom även ihåg att anmäla er till tävlingen i god tid så att arrangören också kan planera depåplatser samt använda oss i marknadsföringen av evenemanget vilket inte är minst viktigt både för oss, arrangör & publik.

Så gör vi likadant inför Kjula i augusti så vi har lite koll på antalet fordon som beräknas komma.

Roland Nilsson
Ordförande SVDA

Dela på Facebook: