Det har kommit olika frågor kring försäkringar inom Nitroz Motorsport så vi i SVDA har kollat upp om det. Här kommer en kort beskrivning.

Det finns flera typer av försäkringar; t.ex. för förare och team, för funktionär/arrangör och för tredje man (publik).

Alla försäkringarna gäller för personer som kommer från EU och EES-länder. Dvs Sverige, Norge, Finland, Tyskland osv. Försäkringarna gäller alltså oavsett om du är publik, funktionär eller team-medlem så länge du kommer från något EU/EES-land.

När man anmäler sig skaffar man Nitroz-licens (om man inte redan har en NM-licens) och då hamnar man inom omfattning för försäkring.

OBS: Det är mycket viktigt att man anger uppgifter om samtliga teammedlemmar/mekaniker när man:

  1. anmäler sig på dragracing.eu
    Det är för att få entréband och kort till plattan.
  2. fyller i besiktningsblanketten på banan
    Det är för att koppla teammedlemmar/mekaniker till försäkringen

Det innebär att personen får befinna sig på plattan, men ÄVEN att de omfattas av försäkringarna för tävlande. Om team-medlemmar inte finns med på besiktningsblanketten så räknas de som ”tredje man” när det gäller försäkring.

På Nitroz Motorsport hemsida finns en avdelning med försäkrings-dokument. Där kan man hitta försäkringsbrev och den typen av information. Länk: http://www.nitroz.se Klicka därefter på Sportgrenar->Dragracing->Dokument så hittar du de olika dokumenten.

Om du har frågor om detta kontakta gärna Henri Lübke eller Jonny Färnlund. Kontaktinfo här

Jonny Färnlund i SVDA är kontakt för försäkrings-frågor så kontakta gärna honom eller Henri Lübke om du har frågor/funderingar.

Du hittar kontaktinfo här: Styrelse och Kontakter


En kommentar:

Den här informationen gör inte anspråk på att vara fullständig, men det ska i alla fall inte innehålla fel.

 

Dela på Facebook: